niedziela, 8 kwietnia 2012

Pył drzewny w technikach niecenia ognia wykorzystujących tarcie.


Uzyskanie ognia, w technikach wykorzystujących tarcie między dwoma kawałkami drewna, sprowadza się do wytworzenia gorącego pyłu drzewnego, który przy pewnej temperaturze zaczyna się samoistnie scalać, wzrasta temperatura, a następnie zaczyna się żarzyć. Proces ten wymaga odpowiedniej minimalnej temperatury (ok. 400 C) i równocześnie musi zachodzić z odpowiednią szybkością. Poniżej tej temperatury nic prócz dymu z pyłu drzewnego nie otrzymamy. Jest kilka czynników mających wpływ na minimalną temperaturę. Wszystko co przeszkodzi w uzyskaniu odpowiedniej temperatury, uniemożliwi w efekcie końcowym uzyskać ogień.

Takimi przeszkodami jest woda, żywica i inne lotne substancje, podczas tarcia drzew zostają podgrzane razem z pyłem drzewnym, następnie parują zabierając ciepło ze zwęglonego pyłu, uniemożliwiając utlenianie. Temperatura utleniania pyłu drzewnego zależy od gatunku drewna, przede wszystkim jego gęstości. Wraz ze wzrostem gęstości drewna zmniejsza się jego izolacyjność cieplna, lekkie drewno będzie dobrym izolatorem. Jeżeli przy zestawie zrobionym z drewna o małej gęstości z łatwością uzyskamy gorący pył drzewny, to przy zestawie zrobionym z drewna o dwukrotnie większej gęstości, wysiłek jaki włożymy w uzyskanie takiego samego pyłu, będzie dwukrotnie większy, proporcjonalnie izolacyjność cieplna drewna dwa razy gorsza.

Z niektórych gatunków drewna o małej gęstości trudno jednak uzyskać bardzo drobny pył. Drewno jest nietrwałe, rozpada się zanim wzrośnie odpowiednio temperatura. Pod wpływem tarcia uzyskujemy włókna, które wymagają wyższej temperatury by doszło do utleniania.
Kolejną przeszkodą jest wielkość drobin pyłu, im mniejsze drobiny tym niższa temperatura zapłonu pyłu drzewnego. Najprościej przeprowadzić test, pocierać zwęglony pył między kciukiem a palcem wskazującym. Jeżeli uzyskamy bardzo drobny, łatwo rozcierający się w palcach proszek przypominający puder, mamy duże szanse na sukces. Grube i trwałe włókna mogą uniemożliwić uzyskanie ognia gdyż wymagają wyższej temperatury by nastąpił proces utleniania.

1 komentarz: